Michał Krupiński – bankier PiS odpowiedzialny za nacjonalizację sektora bankowego

styczeń 2021

Michał Krupiński – Prezes Pekao 2017-2019

Bankier Prawa i Sprawiedliwości

Michał Krupiński nazywany jest złotym dzieckiem PiS. W wieku 25 lat w ramach programu „pierwsza praca” został najmłodszym ministrem w rządzie PiS. Potem kształcił się i zbierał doświadczenie w finansach tak by w końcu stać się bankierem Prawa i Sprawiedliwości. Michał Krupiński odpowiedzialny jest za proces nacjonalizacji sektora bankowego w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W efekcie tego obecnie 41% sektora bankowego obsadzana jest przez ludzi Zjednoczonej Prawicy. Aktualnie trwają działania by udział ten zwiększyć powyżej połowy poprzez przejęcie mBanku, Getin Nobel Banku i Idea Banku.

Michał Krupiński człowiek odpowiedzialny za nacjonalizację sektora bankowego dla PiSu
Michał Krupiński – bankier Prawa i Sprawiedliwości

Cztery główne zadania Prawa i Sprawiedliwości na tą kadencję

Prawo i Sprawiedliwość ma w tej kadencji do przeprowadzenia cztery wielkie zadania:

  • dokończenie reformy podporządkowywania sądownictwa i organów ściągania,
  • przejęcie, bądź zduszenie finansowe mediów niezależnych od władzy,
  • przejęcie kontroli nad przepływami finansowymi do organizacji pozarządowych (NGO),
  • przejęcie kontroli nad systemem bankowym w Polsce poprzez jego nacjonalizację.

Chodzi o stworzenie z Polski prywatnego folwarku działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Wzorem są tu Węgry, Białoruś oraz Rosja, gdzie zostało już to przeprowadzone.

Przejęcie kontroli nad systemem sądowniczym oraz organami ścigania

Kluczowym zadaniem pozostaje ciągle dokończenie procesu przejmowania kontroli nad władzą sądowniczą i organami ścigania. Jest to bardzo ważne gdyż dzięki temu pozostałe działania Prawa i Sprawiedliwości będą mogły odbywać się już poza rygorem prawnym. Sądy oraz prokuratura obsadzone przez ludzi z nadania Prawa i Sprawiedliwości nie ośmielą się przecież wszcząć jakiegokolwiek dochodzenia czy sprawy dotyczącej działań Prawa i Sprawiedliwości.

PiS-owska prokuratura np. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, ma ponadto dusić w zarodku wszelkie przejawy krytyki wobec działań PiS-u. Polega to zasadniczo na szykanowaniu, nękaniu i zamykaniu myślących inaczej i głoszących inne wartości niż Prawo i Sprawiedliwość.

Zadanie podporządkowania systemu sądowniczego i organów ścigania zostało przydzielone Zbigniewowi Ziobro, który realizuje je bardzo gorliwie. Obecnie Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa oraz Trybunał Konstytucyjny to już atrapy demokratycznych instytucji działające zgodnie z przewodnią linią Zjednoczonej Prawicy.

Przejęcie wolnych mediów i kontrola organizacji pozarządowych.

Drugie wielkie zadanie dla ludzi Prawa i Sprawiedliwości to przejęcie wolnych mediów, a więc prasy papierowej oraz niezależnych internetowych portali dziennikarskich. Polega to w praktyce na wykorzystaniu funduszy spółek skarbu państwa, takich jak Orlen, do wykupywania spółek mediowych. Obecnie przejęto w ten sposób grupę Polska Press, która posiada wiele dzienników regionalnych, portale internetowe oraz drukarnie. Na celowniku jest zakup TVN24. Dzięki przejęciu mediów, Prawo i Sprawiedliwość będzie głosiło swoją propagandę w stylu TVPiS już wszędzie.

Trzecie wielkie zadanie to przejęcie kontroli nad organizacjami pozarządowymi (NGO non-govermental organizations). Reforma w tym obszarze ma umożliwić władzy kontrolowanie przepływów finansowych do niezależnych organizacji. Dzięki przejęciu kontroli nad organizacjami pozarządowymi władza będzie mogła decydować, którą organizację odciąć od finansowania np. pod pretekstem niejasnych rozliczeń. Pozwoli to na wyeliminowanie wszelkich organizacji niezgodnych ideologicznie z linią partii Prawo i Sprawiedliwość.

Michał Krupiński – człowiek Zbigniewa Ziobro

Niniejszy artykuł jest o ostatnim wymienionym przeze mnie na początku zadaniu dla ludzi Prawa i Sprawiedliwości na tą kadencję, a więc o przejęciu kontroli nad głównymi bankami działającymi w Polsce. Chodzi o nieograniczony dostęp do środków polskiego systemu bankowego, tak by móc potem wykorzystać te środki do przejmowania kontroli nad gospodarką i likwidowania konkurencji politycznej i biznesowej.

Kluczowym człowiekiem w procederze przejmowania banków na rzecz skarbu państwa, a więc Prawa i Sprawiedliwości, jest Pan Michał Krupiński. Michał Krupiński to człowiek nazywany złotym dzieckiem PiS-u. Można śmiało stwierdzić, że został wykształcony przez Prawo i Sprawiedliwość na bankiera partii.

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie i MBA na Uniwersytecie Columbia w Stanach Zjednoczonych. W wieku 22 lat zaczynał od pracy w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego, gdzie szkolił obce języki i nawiązywał kontakty w środowiskach prawicowych. Tu poznał kluczową postać dla swojej kariery. Zaprzyjaźnił się z Witoldem Ziobro, a wiec bratem Zbigniewa Ziobro. Wynajmowali nawet razem mieszkanie. Dzięki znajomości z Witoldem Ziobro, Michał Krupiński trafił do grona zaufanych Prawa i Sprawiedliwości i stał się człowiekiem Zbigniewa Ziobro.

Błyskawiczna kariera Michała Krupińskiego w państwowych instytucjach finansowych

Młody, wykształcony, znający języki Michał Krupiński okazał się idealnym materiałem na przyszłego bankiera Prawa i Sprawiedliwości. W wieku zaledwie 25 lat został mianowany przez Prawo i Sprawiedliwość podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Tutaj miał nabrać doświadczenia w kwestiach związanych z zarządem nad spółkami państwowymi. Miał zapewne również opracować nowoczesne metody skutecznej nacjonalizacji sektora finansowego przy wykorzystywaniu zasobów spółek skarbu państwa.

Po upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości w listopadzie roku 2007 Michał Krupiński musiał odejść z Ministerstwa Skarbu Państwa. Wysłano go na zachód aby nabrał doświadczeń w świecie międzynarodowej finansjery. Został zastępcą dyrektora wykonawczego w Banku Światowym, a potem dyrektorem zarządzającym na Europę Środkową i Wschodnią w Bank of America Merrill Lynch. Tutaj Pan Michał Krupiński miał się od kogo uczyć. Merrill Lynch przed przejęciem przez Bank of America specjalizował się w kreatywnej księgowości i rolowaniu długów na wiele miliardów dolarów, czym przyczynił się znacznie do wielkiego kryzysu finansowego w latach 2007-2009.

Po przejęciu w roku 2015 władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość, Michał Krupiński był już gotowy by stać się bankierem Prawa i Sprawiedliwości. Zostało mu przydzielone zadanie znacjonalizowania głównych polskich banków.

Tam gdzie Prawo i Sprawiedliwość, tam często włoski tajemniczy kapitał

Czytając artykuły umieszczone na tym portalu łatwo można dostrzec, że podejrzani ludzie z Włoch, a więc kraju Camorry przewijają się nadzwyczaj często przy różnych opisywanych tu sytuacjach związanymi z Prawem i Sprawiedliwością. Przykładowo: w artykule o przejęciu Warsaw Regent Hotel czy w artykule o znikającym 0.5 mld euro.

Pierwsza spółka Jarosława Kaczyńskiego – Telegraf sfinansowana została między innymi przez spółkę włoskiej mafii Camorry – DI.FRA.BA. Kupiła pakiet mniejszościowy akcji spółki Telegraf za 15,4 mld starych złotych (1,54 mln nowych zł). Przez 10 miesięcy od momentu założenia, kapitał Telegrafu Jarosława Kaczyńskiego wzrósł z 250 mln do 26 mld 220 mln starych złotych. To ponad stukrotny wzrost przez 10 miesięcy! Majątek spółki Telegraf rozmnożył się tak dzięki „hojności” państwowych inwestorów oraz dzięki wpłatom od firm prywatnych w tym od Art-B czy DI.FRA.BA

Nacjonalizacja Pekao (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) oraz BPH (Bank Przemysłowo-Handlowy)

Bank Pekao S.A. w momencie dojścia Prawa i Sprawiedliwości do władzy w 2015 roku kontrolowany był przez włoski Unicredit. Pekao było wtedy po wchłonięciu 60% innego polskiego giganta finansowego – banku BPH. Nacjonalizacja Pekao oznaczała więc nacjonalizację również większości aktywów BPH.

Aby przejąć Pekao potrzebny był potężny kapitał państwowy. Takim kapitałem dysponował Powszechny Zakład Ubezpieczeń, który jednocześnie posiadał już pakiet kontrolny Alior Banku. Do PZU oddelegowany został więc bankier Prawa i Sprawiedliwości Michał Krupiński. Wraz z nim oficjalną posadę w PZU znalazł również Witold Ziobro. Został tam doradcą prezesa PZU Życie.

Prezesem zarządu PZU Michał Krupiński został w styczniu 2016 roku, a więc dwa miesiące od zaprzysiężenia rządu premier Beaty Szydło. Przez nieco ponad rok doprowadził do przejęcia pakietu kontrolnego Banku Pekao przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju. Doprowadził również do przejęcia resztek po BPH przez należący już do PZU – Alior Bank. W ten sposób w rękach polityków Prawa i Sprawiedliwości znalazły się: Pekao, BPH i Alior Bank, a biorąc pod uwagę wcześniejsze fuzje, również aktywa banku PBK (połączenie z BPH). Udział państwa w polskim systemie bankowym osiągnął 41%.

Zjednoczona Prawica kontroluje obecnie: PKO BP, Bank Pocztowy, Pekao S.A., Alior Bank oraz BOŚ Bank. Prawu i Sprawiedliwości jednakże mało i pragnie nacjonalizować kolejne banki. Niedawno PZU złożyło propozycję zakupu mBanku. Do przejęcia mBanku jeszcze nie doszło. Po tym przejęciu w zarządzie ludzi Prawa i Sprawiedliwości byłaby już połowa polskiego systemu bankowego.

Michał Krupiński i super kredyt Pekao S.A. dla Spółki Srebrna na budowę słynnych dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego

Po doprowadzeniu do nacjonalizacji banku Pekao, Michał Krupiński został jego wiceprezesem kierującym zarządem. Potem został prezesem zarządu. Był też przewodniczącym rady nadzorczej Alior Banku. Wraz z Michałem Krupińskim do Pekao przeszedł oczywiście jego przyjaciel Witold Ziobro. Ze stanowiska doradcy prezesa PZU Życie, Witold Ziobro przeszedł po prostu na stanowisko doradcy prezesa Banku Pekao ds. cyberbezpieczeństwa.

W 2019 roku upubliczniono potajemne nagrania rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim kontrahentem Spółki Srebrna – Geraldem Birgfellnerem, z których wynika, że kredyt ok. 1,3 mld zł na budowę słynnych dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego miał dać Bank Pekao S.A. właśnie za czasów, gdy jego prezesem był Michał Krupiński.

Spółka Srebrna należy do Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Zarządza nieruchomościami w Śródmieściu Warszawy na jakich uwłaszczył się w szokujących okolicznościach Jarosław Kaczyński w latach 90-tych ubiegłego wieku. Pomimo braku jakiegokolwiek doświadczenia w inwestycjach deweloperskich Spółka Srebrna, na budowę dwóch wież przy ul. Srebrnej 16, miała dostać od Pekao S.A. kredyt na fantastycznych warunkach: kredytowane odsetki oraz raty i odsetki spłacane dopiero po zakończeniu inwestycji.

Jak wiadomo budowa słynnych dwóch wież na razie nie wypaliła. Sam Michał Krupiński popadł ostatecznie w niełaskę Jarosława Kaczyńskiego, gdy w wywiadzie dla Die Welt z listopada 2019 roku, zaczął kontestować oficjalną i jedynie słuszną linię Prawa i Sprawiedliwości. Musiał ustąpić i odszedł z Grupy PZU. Nie bez znaczenia przy usunięciu Michała Krupińskiego był fakt, iż Jarosław Kaczyński stara się sukcesywnie ograniczać wpływy ludzi Zbigniewa Ziobro w spółkach Skarbu Państwa. Co ciekawe, wraz z odejściem Krupińskiego nie odszedł Witold Ziobro i dalej pozostaje doradcą prezesa Pekao ds. cyberbezpieczeństwa.

Propozycja nie do odrzucenia, czyli próba przejęcia banków Leszka Czarneckiego

Obecnie wygląda na to, że Michał Krupiński przestaje być zaufanym bankierem PiS-u, natomiast ciągle oczywiście pozostaje zaufanym człowiekiem Zbigniewa Ziobro. W listopadzie 2020 Roman Giertych ujawnił nagrania, w których były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Adam Hofman złożył Leszkowi Czarneckiemu, właścicielowi Getin Noble Bank oraz Idea Bank, propozycję nie do odrzucenia. Chodziło o zatrudnienie Michała Krupińskiego w bankach Czarneckiego, gdzie zadaniem Krupińskiego byłoby prawdopodobnie doprowadzenie do przejęcia telewizji TVN24 za pieniądze banku i odsprzedaż tejże telewizji spółkom skarbu państwa. W ten sposób PIS przejąłby ostatni ogólnopolski bastion wolnej telewizji.

Większościowy udziałowiec Idea Banku Leszek Czarnecki z żoną prezenterką Jolantą Pieńkowską
Dziennikarka Jolanta Pieńkowska wywiozła Leszka Czarneckiego w bagażniku by mógł uciec za granicę

W zamian za zatrudnienie Michała Krupińskiego, Leszek Czarnecki mógł podobno liczyć na zakończenie postępowań prokuratorskich dotyczących tzw. „niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku, w czasie gdy Leszek Czarnecki był szefem rady nadzorczej banku”. Sęk w tym, że Leszek Czarnecki odmówił i wyjechał za granicę, prawdopodobnie do swojego domu w Miami w Stanach Zjednoczonych. Podobno w wyjeździe pomogła mu żona, znana dziennikarka Jolanta Fajkowska. Przewiozła go podobno na lotnisko w bagażniku swego samochodu.

W nagranych rozmowach Leszka Czarneckiego jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek. W rozmowie z Markiem Chrzanowskim, Leszek Czarnecki informuje, że senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki chciał zdeponować w Getin Banku 60-70 mln zł pochodzących z afery SKOK. Czarnecki odmówił uznając te pieniądze za nielegalnie wyciągnięte z Kasy Krajowej SKOK. Upublicznienie tej informacji jest bardzo niewygodne dla Prawa i Sprawiedliwości.

Obecnie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystosował do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście wniosek o areszt dla Leszka Czarneckiego, co w praktyce oznaczałoby możliwość wydania listu gończego i ścigania milionera za granicą. Leszek Czarnecki stara się w Stanach Zjednoczonych o obywatelstwo. Jeżeli je uzyska to list gończy za nim będzie nic nie wart, gdyż USA nie wydają swoich obywateli obcym krajom. 21 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście nie przychylił się do wniosku prokuratury i zgody na areszt nie wydał. Leszek Czarnecki ma teraz czas na uzyskanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Jeżeli nie chce trafić za kraty to musi pozostać w Stanach Zjednoczonych. Powstaje pytanie co wtedy z jego bankami: Getin Noble Bank oraz Idea Bank. Kwestią czasu jest przejęcie ich przez obecne władze w kontekście postępowań karnych. Może nawet o to chodzi by Leszek Czarnecki już nigdy do Polski nie wrócił.

Przymusowa Nacjonalizacja Idea Banku Leszka Czarneckiego

[Dodano: 04.01.2021]
Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Sylwestra 31 grudnia 2020 roku ogłosił decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku należącego do Leszka Czarneckiego poprzez przejecie przez Pekao. Oficjalnym powodem miała być zła kondycja finansowa Idea Banku. BFG skierował wcześniej zapytania do 6 największych banków o wzięcie udziału w restrukturyzacji Idea Banku. Tylko jeden bank „zdecydował się” na wzięcie udziału w procesie restrukturyzacyjnym. Oczywiście był to Bank Pekao. Inne banki posłużyły tutaj jedynie jako dekoracja.

3 stycznia 2020 Idea Bank został przejęty przez Bank Pekao. Akcje oraz obligacje podporządkowane Idea Banku zostały umorzone na szkodę ich posiadaczy. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zawieszone. 4 stycznia 2020 r. podmieniono szyldy Idea Banku na szyldy Pekao. Tak więc kolejny polski bank prywatny został znacjonalizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Pewnie odczekają z pół roku i przejmą w wakacje Getin Bank.

Witold i Zbigniew Ziobro tracą Bank Pekao i Idea Bank

[Dodano: 15.01.2021]
Trwa walka pomiędzy Zbigniewem Ziobro a otoczeniem Jarosława Kaczyńskiego (Mateuszem Morawieckim) o podział sektora bankowego, a wiec dostęp do pieniędzy na finansowanie partii. Zbigniew Ziobro i jego brat Witold Ziobro chcieli by Idea Bank zachował podmiotowość, jako instytucja pomostowa. Dzięki temu bank zostałby przejęty od Leszka Czarneckiego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zostałby poddany przymusowej restrukturyzacji celem późniejszej sprzedaży. Zapewne bracia Ziobro upatrzyli sobie Idea Bank dla siebie i chcieli obsadzić go swoimi, w tym Michałem Krupińskim w roli prezesa.

Zbigniew Ziobro wszystko przygotował tzn. wypędził Leszka Czarneckiego do USA i postawił mu szlaban na powrót do Polski. Ale tutaj ograł go Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński został Przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych co dało mu, między innymi, wgląd i kontrolę nad sprawami Leszka Czarneckiego. Potem ludzie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego przegłosowali ludzi braci Ziobro w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i Pekao S.A. W efekcie Pekao przejęło Idea Bank. Teraz trwają czystki w Banku Pekao tzn. odchodzą ludzie zatrudnieni przez Michała Krupińskiego. Ze stanowiska doradcy prezesa Banku Pekao ds. cyberbezpieczeństwa odszedł również Witold Ziobro. Tak więc Witold i Zbigniew Ziobro utracili ostatnie wpływy w Banku Pekao, a jednocześnie nie zdobyli Idea Banku.

Przeczytaj również:
Przeczytaj również:
Don`t copy text!