Wyszukiwarka sędziów wraz z nominacjami Neo KRS

Znajdź sędziego. Sprawdź gdzie orzeka i czy powołany został na wniosek Neo KRS!
Podaj dane sędziego lub asesora (wystarczy nazwisko):


LUB podaj:

 

Warszawa Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospod. i Wł.Intelekt.

16 nominacji Neo KRS:
Zuzanna Marta Adamczyk - sędzia od 18-12-2020 r. Opinie (Uchwała: 981/2019 z 08-11-2019 r.)

Jacek Bajak - sędzia od 03-03-2022 r. Opinie (Uchwała: 1647/2021 z 14-12-2021 r.)

Urszula Dąbrowska - sędzia od 04-02-2021 r. Opinie (Uchwała: 739/2020 z 11-09-2020 r.)

Przemysław Andrzej Feliga - sędzia od 26-04-2021 r. Opinie (Uchwała: 832/2020 z 28-10-2020 r.)

Agnieszka Gołaszewska - sędzia od 12-05-2023 r. Opinie (Uchwała: 121/2023 z 01-03-2023 r.)

Anna Grażyna Hrycaj - sędzia od 03-03-2022 r. Opinie (Uchwała: 1648/2021 z 14-12-2021 r.)

Paweł Maciej Iwaniuk - sędzia od 18-12-2020 r. Opinie (Uchwała: 981/2019 z 08-11-2019 r.)

Łukasz Andrzej Klimowicz - sędzia od 26-04-2022 r. Opinie (Uchwała: 1644/2021 z 14-12-2021 r.)

Marcin Jan Kołakowski - sędzia od 18-12-2020 r. Opinie (Uchwała: 981/2019 z 08-11-2019 r.)

Małgorzata Daria Mączkowska - sędzia od 18-12-2020 r. Opinie (Uchwała: 981/2019 z 08-11-2019 r.)

Joanna Mrozek - sędzia od 18-03-2021 r. Opinie (Uchwała: 846/2020 z 29-10-2020 r.)

Dagmara Małgorzata Olczak–Dąbrowska - sędzia od 04-02-2021 r. Opinie (Uchwała: 739/2020 z 11-09-2020 r.)

Anna Szanciło - sędzia od 18-12-2020 r. Opinie (Uchwała: 981/2019 z 08-11-2019 r.)

Tomasz Szczurowski - sędzia od 25-10-2021 r. Opinie

Adrianna Karolina Szewczyk–Kubat - sędzia od 18-12-2020 r. Opinie (Uchwała: 981/2019 z 08-11-2019 r.)

Arkadiusz Ziarko - sędzia od 22-03-2023 r. Opinie (Uchwała: 184/2022 z 02-03-2022 r.)


9 prawidłowych nominacji/delegacji:
Jolanta De Heij–Kaplińska Opinie

Maciej Dobrzyński Opinie

Dagmara Pawełczyk–Woicka Opinie

Dariusz Pawłyszcze Opinie

Anna Rachocka Opinie

Jolanta Stasińska Opinie

Tomasz Wojciechowski Opinie

Dorota Wybraniec Opinie

Ewa Zalewska Opinie

Liczba sądów: 400 (w tym Neo: 372)
Liczba sędziów: 12239 (w tym Neo: 3236)
Liczba Neo Nominacji: 3344
Ostatnie Neo Nominacje: 19-06-2024 r.

Don`t copy text!