O portalu

Misja portalu

Misją portalu Uberkasta jest piętnowanie korupcji, nieprawidłowości i arogancji władzy.

Geneza pojęcia Uberkasta

Nazwa portalu wywodzi się od pojęcia Übermensch niemieckiego filozofa Fryderyka Nietzschego (Tako rzecze Zaratustra). Übermensch to nadzwyczajny człowiek (w skr. nadczłowiek), a więc ktoś uznający siebie za wyższy etap rozwoju w ewolucji człowieka. Mądrzejszy, piękniejszy, pozjadał wszystkie rozumy i w ogóle jest lepszy od wszystkich innych.

Dane adresowe portalu:

Portal UberKasta.com zarejestrowany i hostingowany jest poza Polską.
Adres kontaktowy redakcji:

Uberkasta.com
Läggestavägen 63
124 31 Bandhagen
Sweden

Art. 225. KPA Obowiązek przeciwdziałania ograniczaniu prawa do składania skarg i wniosków
§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.

Don`t copy text!