Regulamin i polityka prywatności

Ochrona prawna treści zawartych na portalu

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej portal Uberkasta chroniony jest prawem prasowym. Wiele artykułów znajdujących się na portalu Uberkasta nosi również znamiona skargi lub wniosku i jako takie objęte są ochroną na podstawie art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich tekstów i materiałów zamieszczanych na stronach Uberkasta przysługują właścicielom portalu.

Rozpowszechnianie treści i cytaty

Rozpowszechnianie fragmentów treści pochodzących z portalu przekraczające objętością 3 zdania jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich. Fragmenty treści do 3 zdań mogą być rozpowszechniane pod warunkiem umieszczenia obok cytatu informacji o źródle pochodzenia fragmentu wraz z podaniem adresu internetowego cytowanego artykułu na portalu Uberkasta.

Szkodliwość powielania tekstów na innych stronach

Powielanie całych artykułów lub ich fragmentów (powyżej 3 zdań) z portalu Uberkasta jest nie tylko zabronione ale również szkodliwe dla strony, na której powielony tekst będzie umieszczony. Google oraz inne wyszukiwarki walczą z duplikacją treści w Internecie. Nie tolerują sytuacji, w której całe teksty lub ich fragmenty powielane są na różnych stronach. Jeżeli strona A umieści artykuł a strona B skopiuje całość lub fragment artykułu do siebie to wówczas strona B jest spychana na dalsze pozycje we wszystkich wynikach wyszukiwania Google lub wręcz jest z tych wyników usuwana – banowana. Nawet jeżeli zmieniona zostanie znaczna część tekstu to i tak Google uzna tekst za duplikat. Wystarczy nawet jeden większy podobny akapit. Sytuacja dotyczy również kont w serwisach społecznościowych np. na Facebooku. Najlepsza forma popularyzacji naszych artykułów to umieszczanie linków do tekstów na stronach portalu Uberkasta.

Udostępnianie

Udostępnianie podlinkowanego odwołania do artykułów umieszczonych na portalu w mediach społecznościowych, komunikatorach internetowych i serwisach pocztowych jest dozwolone. Przy udostępnianiu w ten sposób można wykorzystać zdjęcie, tytuł oraz cytat nie przekraczający 3 zdań. Należy podać nazwę portalu i umożliwić przejście do konkretnej podstrony portalu po kliknięciu. Udostępnianie linków prowadzących do portalu Uberkasta dozwolone jest zawsze i wszędzie. Powołanie się na informacje zawarte na portalu w postępowaniach sądowych jest dozwolone.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest administrator techniczny serwisu Uberkasta, z którym można skontaktować się poprzez adres mailowy:  lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Kontakt

Cookies

Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje wykorzystywane głównie przy prezentacji serwisu lub w statystykach. Obecnie prawie każdy serwis internetowy używa Cookies do przechowywania danych. Witryna Uberkasta używa plików Cookies do przechowywania danych sesji. Część z tych plików wykorzystywana jest przez podmioty trzecie do prezentacji ogólnych statystyk witryny np. przez system Google Analytics.

Osadzone materiały innych witryn

Niektóre artykuły na witrynie zawierają osadzone materiały Video pochodzące z serwisów: YouTube, Google Street View oraz Google Maps. Na każdym z tych materiałów znajduje się informacja z jakiego serwisu pochodzi np. w postaci logo serwisu źródłowego. Materiały te mogą być odtwarzane i przeglądane na stronach Uberkasta dokładnie w taki sam sposób, jak w serwisach źródłowych. Każda interakcja użytkownika z tymi materiałami przetwarzana jest przez odpowiedni serwis źródłowy dokładnie w taki sam sposób jakby użytkownik korzystał bezpośrednio z tego serwisu.

Jakie dane osobowe przechowuje portal Uberkasta

Korzystanie z portalu Uberkasta nie wymaga rejestracji ani logowania. Jedynymi danymi osobowymi przechowywanymi przez portal Uberkasta są adresy mailowe tych użytkowników, którzy zapisali się na subskrypcje informacji o nowych artykułach oraz tych użytkowników, którzy przekazali swój adres mailowy w formularzu kontaktowym lub wysyłając email. Z listy subskrypcyjnej można w każdej chwili wypisać się poprzez kliknięcie stosownego linku znajdującego się w każdym otrzymanym w ramach subskrypcji mailu. W momencie wypisania się z listy subskrypcyjnej, adres mailowy użytkownika usuwany jest z bazy danych portalu. Portal Uberkasta nie udostępnia adresów mailowych żadnej osobie ani organizacji.

Informacje przekazywane portalowi Uberkasta

Wszelkie informacje przekazywane portalowi Uberkasta objęte są tajemnicą dziennikarską i nie są nigdy udostępniane żadnym organizacjom prywatnym oraz państwowym. W szczególności nie są udostępniane prokuraturze, policji oraz służbom specjalnym Polski oraz innych krajów. Przekazane informacje mogą zostać użyte w treści artykułu tylko po wyrażeniu zgody przez informatora.

Wsparcie finansowe portalu

Użytkownik może wesprzeć działalność portalu. Wpłaty traktowane są jako darowizny. Dane ofiarodawcy nie są przekazywane żadnej osobie prywatnej ani żadnej instytucji.

Dane adresowe portalu:

Portal UberKasta.com zarejestrowany i hostingowany jest poza Polską.
Adres kontaktowy redakcji:

Uberkasta.com
Läggestavägen 63
124 31 Bandhagen
Sweden

Art. 225. KPA Obowiązek przeciwdziałania ograniczaniu prawa do składania skarg i wniosków
§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.

Don`t copy text!